dinsdag 22 januari 2013

Als je iets niet ziet...


Even een korte uitleg wat betreft onze topklas. In deze groep zitten geen hoog- of meerbegaafde leerlingen. Het zijn leerlingen die de potentie hebben hoog uit te stromen, maar door hun taalachterstand daarin belemmerd worden. In deze groep is er dus veel aandacht voor taal. Na het zien van het filmpje bij mijn vorige bericht ontstaat al snel de vraag wat dat dan met taalontwikkeling te maken heeft. Met dit filmpje heb ik vooral getracht om te laten zien hoe de inzet van ICT de betrokkenheid van leerlingen kan vergroten. Om verdiepend te kunnen leren zal de leerling (en leerkracht) bezig moeten gaan met hoofd, hart en lichaam (edutopia) en volgens mij krijg je dat alleen voor elkaar bij een hoge betrokkenheid. Bovendien is het eerste hoofdstuk van het boek vooral bedoeld om de leerlingen kennis te laten maken met het werken met een iPad, te leren werken met de basisprogramma’s die terug gaan komen in de opdrachthoofdstukken en daarmee staat taal inderdaad niet op de eerste plaats, maar…
Bij het doornemen van de introductie en de eerste paragraaf van het boek, krijgen de leerlingen uitgelegd waar de afkorting app voor staat en wat de betekenis is, leren ze de betekenis van het woordje creatief en ondervinden ze aan den lijve de betekenis van de woorden experimenteren en componeren. Bovendien ontstaat spontaan de vraag wat toch dat constante getik is die ze in de muziek horen. Al snel leren ze dat dat de metronoom is die de maat van de muziek aangeeft. Het programma Garageband wordt aangeleerd door middel van een fotohandleiding. Deze handleiding bestaat niet alleen uit foto’s, maar ook uit bijbehorende beschrijvingen. De leerlingen zullen dus moeten lezen en begrijpen om dit toe te kunnen passen in het programma. Dat klinkt al aardig als begrijpend lezen. Bovendien werken de leerlingen in tweetallen, waardoor er veel overlegd wordt over waar welk instrument te horen moet zijn en ze elkaar ook dingen uit gaan leggen als het niet helemaal begrepen wordt. Aan het eind van de les wordt er naar elkaars muziek geluisterd en wordt deze door zowel de leerkracht als leerlingen in woorden beschreven. Hoewel taal niet het hoofddoel is, wordt er toch aardig gebruik van gemaakt.
Garageband gaat in hoofdstuk 4 gebruikt worden voor het opnemen van een hoorspel. Uitleg over taalontwikkeling in deze opdracht hoef ik niet te geven lijkt me. Voor wie hierna Garageband afschrijft als programma om aan taalontwikkeling te kunnen werken het volgende: Het is voor leerlingen enorm eenvoudig een geweldige beat te creƫren, waarover ze hun eigengemaakte rapteksten zouden kunnen rappen. Ook deze link: http://www.muziekmaaktslim.nl/onderzoeken.html geeft wel wat duidelijkheid over de invloed van muziek op taalontwikkeling.
Dat er vragen over taalontwikkeling m.b.v. het programma iMovie zijn verbaast me. Geen enkele film kan gemaakt worden zonder verhaal, bijbehorende dialogen/monologen (m.u.v. de stomme film) en spelers die zich deze taal eigen maken en koppelen aan bijbehorende handelingen en emoties (taalbeleving). En zelfs zonder gebruik van dialogen laat het promotiefilmpje, dat twee leerlingen aan het maken zijn om een happy2gether eindfeest zelf te mogen organiseren, mij tijdens het maakproces zien hoeveel er onderling gecommuniceerd wordt. Bedenken wat ze op gaan nemen, bekijken van de opnames en bespreken of de opname goed genoeg is of opnieuw moet, etc.. Rest mij nog een laatste ding dat ik hierover zeggen wil:
Als je iets niet ziet… betekent dat niet dat het er niet is!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten